sidearea-title-img

Altkat Sanat Tiyatrosunun Oyunları Sezon İçinde Devam Ediyor….

Diksiyon

Home  /  Dersler  /  Diksiyon

Diksiyon çalışmaları; telaffuzu, vurgu ve tonlamayı, tekdüze konuşmasının nereden kaynaklandığını öğrenmesini sağlar.

Akıcı konuşmanın, duygu – ses ilişkisi, ses tonu, vurgu, beden duruşunuzun insanlar arası ilişkide önemi yadsınamaz. Artikülasyon, fonetik çalışmalarıyla iletişim beceriniz gelişecek, çalışma koşullarında ve gündelik hayatta daha etkin kullanımı sağlamak için doğru konuşmaya adım atmış olacaksınız.

Yapacağımız temrinler, okumalar, tekerleme çalışmaları, sözcüklerin duygularla güçlendirilmesi, işitsel canlandırmalar ve iletişim konularını deneyimlemiş olacağız.

 

Category: